Ubezpieczenia w leasingu

OC/AC/ASSISTANCE

Do każdej umowy leasingu lub kredytu samochodowego obowiązkowe jest zawarcie polisy ubezpieczeniowej OC i AC.  Oferujemy konkurencyjne stawki ubezpieczeniowe i możliwość zapłaty polisy w 2, 4 ratach lub w trakcie całej umowy leasingu. Leasingobiorca/Kredytobiorca może również zawrzeć polisę we własnym zakresie. W przypadku leasingu taka polisa musi zostać zaakceptowana przez bank.

GAP

Ubezpieczenie GAP  (Guaranteed Auto Protection) zabezpiecza w przypadku szkód całkowitych (kradzież, pożar itp.) i pokrywa różnicę między odszkodowaniem z polisy obowiązkowej, a wartością pojazdu lub zobowiązaniem pozostałym do zapłaty bankowi. Taka różnica wynika z utraty wartości pojazdu czy maszyny.

GAP finansowy – pokrywa całość różnicy między odszkodowaniem z ubezpieczenia, a kwotą pozostałą do spłaty. GWARANTUJE SPŁATĘ CAŁOŚCI ZOBOWIĄZANIA.

GAP indeksowy – gwarantuje wypłatę 20-30% wartości rynkowej pojazdu w dniu szkody. UMOŻLIWIA ZAKUP POJAZDU W CENIE WYŻSZEJ NIŻ WARTOŚĆ RYNKOWA UTRACONEGO.

GAP fakturowy - pokrywa całość różnicy między odszkodowaniem z ubezpieczenia, a wartością pojazdu z faktury zakupu. UMOŻLIWIA ZAKUP NASTĘPNEGO POJAZDU W TEJ SAMEJ CENIE CO UTRACONY.

GAP można wykupić zarówno do umowy leasingu, jaki i kredytu. Jest ubezpieczeniem dodatkowym , nieobowiązkowym, ale godnym uwagi, szczególnie dla umów z minimalnym wkładem własnym i dłuższym okresem finansowania.

LIFE

Dodatkowo można ubezpieczyć zdarzenia losowe dotyczące Leasingobiorcy/Kredytobiorcy. Do umowy leasingu, kredytu banki oferują: ubezpieczenie na życie, od utraty stałego źródła dochodu, utraty pracy, inwalidztwa.

leasing all in2
pozyczka2
zamow oferte3
zamow kontakt2
leasing czy kredyt2