Leasing czy kredyt?

Wybór między leasingiem, a kredytem to jedno z najważniejszych i najczęściej zadawanych pytań
związanych z finansowaniem pojazdu. Oprócz porównania kosztów każdego z rozwiązań, powinniśmy
skupić się na innych ważnych kryteriach, które pozwolą wybrać optymalne rozwiązanie.

LEASING OPERACYJNY

KREDYT SAMOCHODOWY

Okres finansowania

Zależy od amortyzacji. Umowa musi być zawarta na min. 40% okresu amortyzacji. Samochód osobowy ma stawkę amortyzacji 20%, tzn, że umowa leasingu operacyjnego musi być zawarta przynajmniej na 24 mies. Maksymalny okres leasingu to 84 mies. Umowa może być zawarta na okres od 1 do 120 miesięcy w przypadku nowych pojazdów i od 1 do 96 miesięcy w przypadku używanych. Maksymalna długość umowy zależy od wieku pojazdu.

Udział własny

Od 1% do 45% wartości pojazdu. Wysokość udziału własnego zależy od wieku pojazdu. W przypadku używanych pojazdów zależy również od przeprowadzonej wyceny. Na wysokość udziału własnego może mieć również procedura wnioskowania i okres prowadzenia działalności. Od 0% do 95%. Dodatkowo istnieje możliwość pozyskania dodatkowych środków np. na ubezpieczenie lub doposażenie pojazdu.

Podatek VAT

Podatek VAT rozliczany na podstawie faktury za udział własny, następnie na podstawie faktury za raty leasingowe co miesiąc Podatek VAT rozliczany od faktury zakupu pojazdu. Wysokość wkładu własnego nie ma żadnego znaczenia, ponieważ Kredytobiorca otrzymuje jedną fakturę na całą wartość pojazdu.

Cesja umowy

Możliwa jest cesja w czasie trwania umowy. Cedent, czyli przyszły Leasingobiorca musi złożyć wniosek leasingowy i zostać zaakceptowany przez bank jako nowy Leasingobiorca. Brak możliwości cesji. Pojazd może zmienić właściciela dopiero po spłacie całości kredytu.

Wcześniejsza spłata

Możliwa po osiągnięciu 40% okresu amortyzacji. Przed tym okresem wcześniejsza spłata wiąże się z rozliczeniem podatku VAT z umowy. Możliwa jest w każdym momencie umowy kredytowej.

Procedura uproszczona

Do wniosku wymagane są jedynie dokumenty rejestrowe firmy i dokument tożsamości osoby podpisującej umowę. Konieczna jest ocena i potwierdzenie zdolności kredytowej. Do wniosku wymagane jest załączenie dokumentów rejestrowych oraz podstawowych dokumentów finansowych np. ostatniej deklaracji VAT lub wyciągu z KPIR

Skontaktuj się z naszym doradcą. Gwarantujemy fachową i rzetelną pomoc w wyborze najkorzystniejszej dla Ciebie oferty.

 

Zamów ofertę finansowania

leasing all in2
pozyczka2
zamow oferte3
zamow kontakt2
leasing czy kredyt2